FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दुहुँ गाउँपालिकामा करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पहिलो संशोधन २०७९ ७९-८० 06/15/2023 - 13:46 PDF icon दुहुँ गाउँपालिकामा करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पहिलो संशोधन २०७९.pdf
दुहुँ गाउँपालिकामा एक वडा एक उपभोक्ता पसल संचालन गर्न जारी गरिएको कार्यबिधि २०७९ ७९-८० 06/15/2023 - 13:45 PDF icon दुहुँ गाउँपालिकामा एक वडा एक उपभोक्ता पसल संचालन गर्न जारी गरिएको कार्यबिधि २०७९.pdf
दुहुँ गाउँपालिकामा एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 06/15/2023 - 13:44 PDF icon दुहुँ गाउँपालिकामा एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
दुहुँ गाउँपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७९ ७९-८० 06/15/2023 - 13:44 PDF icon दुहुँ गाउँपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७९.pdf
दुहुँ गाउँपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९-८० 06/15/2023 - 13:43 PDF icon दुहुँ गाउँपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धि कार्यविधि २०७९.pdf

Pages

फेसबुक