FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दुहुँ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/22/2018 - 10:23 PDF icon दुहुँ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
दुहुँ गाउँ कार्यपालिका एक्साभेटर सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 08/21/2018 - 17:39 PDF icon दुहुँ गाउँ कार्यपालिका एक्साभेटर सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
दुहुँ गाउँपालिका न्यायिक समिति कार्यसम्पादन ऐन- २०७४ ७४/७५ 08/21/2018 - 17:38 PDF icon दुहुँ गाउँपालिका न्यायिक समिति कार्यसम्पादन ऐन- २०७४.pdf
दुहुँ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 08/21/2018 - 17:35 PDF icon दुहुँ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४.pdf
कक्षा कोठामा शिक्षक विद्यालयमा अभिभावक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/21/2018 - 17:33 PDF icon कक्षा कोठामा शिक्षक विद्यालयमा अभिभावक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages

फेसबुक