FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दुहुँ गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 06/15/2023 - 13:41 PDF icon दुहुँ गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९.pdf
दुहुँ गाउँपालिका सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 06/15/2023 - 13:40 PDF icon दुहुँ गाउँपालिका सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९.pdf
दुहुँ गाउँपालिका शिक्षा नियमावली २०७६ पहिलो संशोधन २०७९ ७९-८० 06/15/2023 - 13:39 PDF icon दुहुँ गाउँपालिका शिक्षा नियमावली २०७६ पहिलो संशोधन २०७९.pdf
दुहुँ गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका दोस्रो संशोधन २०७९ ७९-८० 06/15/2023 - 13:38 PDF icon दुहुँ गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका दोस्रो संशोधन २०७९.pdf
दुहुँ गाउँपालिका बाढी पहिरो पिडित परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७९ ७९-८० 06/15/2023 - 13:37 PDF icon दुहुँ गाउँपालिका बाढी पहिरो पिडित परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७९.pdf

Pages

फेसबुक