FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विडिङ डकुमेन्टस

७७/७८ 10/20/2020 - 14:29 PDF icon Bid Document_DRM-CODABGSB-3-2077-078-converted.pdf, PDF icon Bid Document_DRM-COHGR-5-2077-078-converted.pdf, PDF icon Bid Document_DRM-COHPOB-1-2077-078-converted.pdf, PDF icon Bid Document_DRM-COHPOB-2-2077-078.pdf, PDF icon Bid Document_DRM-COHSAR-4-2077-078.pdf

बोलपत्र अह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 10/19/2020 - 10:51 PDF icon बोलपत्र.pdf

ग्याँस सिलिन्डर वितरण विड डकुमेन्ट

७६/७७ 05/18/2020 - 12:54 PDF icon 1. procurement_of_goods NCB Dec. 2019.pdf

बोलपत्र खरिद तथा दर्ताका लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/18/2020 - 12:05

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण दुहुँ ५ विड डकुमेन्ट

७६/७७ 05/18/2020 - 12:00 PDF icon बिड डकोमेन्ट स्तानिय तहमा आधारभुत स्वास्थ्य स्वा केन्द्र निर्माण.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 05/23/2019 - 13:37

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 01/21/2019 - 10:29

पिपलचौरी विद्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र

७४/७५ 04/15/2018 - 15:38 PDF icon Invitation to Bids pdf.pdf

फेसबुक