FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को दोस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुकोको विवरण ८०/८१ Sunday, January 21, 2024 - 19:21 PDF icon आ व २०८०।०८१ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको विवरण.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को अन्तिम त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही विवरण ७९-८० Monday, January 1, 2024 - 12:23 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को अन्तिम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही.pdf
आ.व. २०७६।०७७ को तेस्रो चौमासिकमा सा सु भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण ७६/७७ Friday, August 7, 2020 - 16:08 PDF icon आ व २०७६।०७७ को तेस्रो चौमासिकमा सा सु भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण.pdf

फेसबुक