FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दुहुँ गाउँपालिकाको सार्वजानिक सेवा प्रवाह मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 01/17/2024 - 19:19 PDF icon दुहुँ गाउँपालिकाको सार्वजानिक सेवा प्रवाह मापदण्ड, २०८०.pdf
दुहुँ गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना, २०८० ७९-८० 08/29/2023 - 18:03 PDF icon दुहुँ गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना २०८०.pdf
सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम दुहुँ गाउँपालिकाद्वारा सार्वजनिक गरिएको विवरण । ८०/८१ 07/24/2023 - 17:20 PDF icon स्वत प्रकाशन २०८० असार.pdf
सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम दुहुँ गाउँपालिकाद्वारा सार्वजनिक गरिएको विवरण । ७९-८० 04/20/2023 - 15:30 PDF icon स्वत प्रकाशन २०७९ चैत्र.pdf
स्थानीय तहको वडाबाट हुने सिफारिस तथा प्रमाणिकरण विधि सम्बन्धी हाते पुस्तिका ७९-८० 08/26/2022 - 12:44 PDF icon हाते पुस्तिका.pdf

Pages

फेसबुक