FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कक्षा कोठामा शिक्षक विद्यालयमा अभिभावक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ पहिलो संशोधन २०७७ ७७/७८ 03/07/2021 - 12:43 PDF icon कक्षा कोठामा शिक्षक विद्यालयमा अभिभावक कार्यविधि, २०७४ पहिलो संशोधन २०७७.pdf
जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/07/2021 - 12:42 PDF icon जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/07/2021 - 12:40 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
दुहुँ गाउँपालिका गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७ ७७/७८ 03/07/2021 - 12:32 PDF icon दुहुँ गाउँपालिका गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७.pdf
दुहुँ गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन ऐन २०७७ ७७/७८ 03/07/2021 - 12:31 PDF icon दुहुँ गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन ऐन २०७७.pdf

Pages

फेसबुक