FAQs Complain Problems

सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम दुहुँ गाउँपालिकाद्वारा सार्वजनिक गरिएको विवरण ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष:

फेसबुक